Hooves Forsikring – partner med   

Tryg Forsikring har i samarbejde med Hooves sammensat en forsikringsløsning, der giver både lejer og hesteejer 100 % sikkerhed i det at dele hest. Begge parter kan roligt føle sig helt trygge med jeres hobby, da Hooves Forsikring dækker både udstyr, rytter og hesten. Forsikringen skal tegnes sammen af begge parter.


Læs mere om forsikringen her:

 

Lejer

Ulykke

Fysisk varigt mén
Fysisk varigt mén på mindst 5% og erstatning på op til 500.000kr i kompensation.
Strakserstatning ved knoglebrud mv.
Der udbetales et engangsbeløb på hhv. 10.317 kr./15.477 kr. (2017)
Behandlingsudgifter
Rimelige og nødvendige udgifter hos fysioterapeut og kiropraktor.

Lejers Rytteansvar

Lejers juridiske erstatningsansvar for skade forvoldt af den lejet hest.
Dækker i alt med indtil følgende sommer:
Personskade: Op til 1.000.000kr i kompensation.
Tingskade: Op til 2.000.000kr i kompensation.

Ejer

Hesten

Selvrisiko
Dækker ejers selvrisiko på sygeforsikring ved behandlingskrævende følger af ulykkestilfælde og akut kolikoperation.
Tilskud til dyrlægebehandling
Dækker tilskud til dyrlægebehandlinger med op til 25 % af sum på hestens sygeforsikring, hvis sum er opbrugt på skadetidspunktet.

Rideudstyr

Dækker uhelds-, brand-, tyveri- og hærværksskader på udlejet rideudstyr med op til 15.000 kr. i lejeperioden, og hvor udlejer betaler en selvrisiko på 700 kr. pr. skade.